PENDAFTARAN AHLI

Bagi melancarkan semua program yang telah dirancang maka umat Islam yang bersama As Sunnah Jamaah digalakkan berdaftar dengan kami supaya pengagihan kebaikannya dapat kami salur dengan efektif.
MANFAAT AHLI

Manfaat Menjadi Ahli As-Soff As-Sunnah Wal Jamaah:copyright  @2017 WIPO

IP WO2007083990 A8


d i s c l a i m e r

p o l i c y &

(HR. al-Bukhari dan Muslim)

Fakir            :

Orang yang tidak memiliki harta seperti rumah, kenderaan pakaian yang mencukupi untuk kehidupan seharian dirinya

Miskin         :

Orang yang gaji atau usaha penghasilannya tidak mencukupi untuk menanggung keluarga

Riqab          :

(Anak-anak yatim dan yatim piatu)

Gharim       :

Orang yang memiliki banyak hutang -  “Barang sesiapa yang dirinya dalam berkeadaan berhutang, maka amalannya tergantung”. Oleh itu membebaskan    umat Islam  yang lemah adalah fardhu Kifayah

Mualaf        :

Orang yang baru memeluk agama Islam

Fisabilillah  :

Orang-orang yang berjuang di jalan Allah spt berdakwah,menuntut ilmu, membantu menyelamatkan manusia dan alam sekitar dan sebagainya kerana Allah menyampaikan ajaran Islam dengan katanya ataupun menegakkan Islam dengan perbuatannya

Ibnu Sabil   :

Para-para musafir perantauan sama ada pelajar di perantauan ataupun orang yang berada di perantauan

Amil zakat :

Golongan-golongan yang diberi amanah menguruskan zakat


Daripada Jarir bin Abdullah r.a katanya: Aku berbaiah kepada Rasulullah SAW untuk sentiasa mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat dan memberi nasihat kepada setiap orang umat Islam.             

M A R I L A H  M E N U J U  K E J A Y A A N